" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

ஜெயலலிதாவின் அறிவிப்பை நிறைவேற்றும் வகையில் கொரிய மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட திருக்குறள் நூல்

Views - 30     Likes - 0     Liked