" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

கடலில் அதிநவீன மிதவை பந்து நிறுத்தப்பட்டது கடல் சீற்றம் பற்றி முன்கூட்டியே தகவல் அறியலாம்

Views - 40     Likes - 0     Liked