" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

3 ஆண்டு ஆட்சி பற்றிய விமர்சனங்களால் குறைகளை சீர்செய்யும் வாய்ப்பு வானொலியில் பிரதமர் மோடி பேச்சு

Views - 47     Likes - 0     Liked