" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதார நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது ராய்ட்டர்ஸ் ஆய்வில் தகவல்

Views - 34     Likes - 0     Liked