" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

உயரமாக இருந்த பாலம் குட்டையானது குளச்சல் துறைமுக பாலத்தின் தூண்களை மூடும் மணல்

Views - 44     Likes - 0     Liked