" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

பணமதிப்பு நீக்கத்தால் உயருகிறது பொருளாதாரம் …உலக வங்கி பாராட்டு

Views - 30     Likes - 0     Liked