" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

தகவல் தொடர்பு செயற்கைகோளுடன் ஜி.எஸ்.எல்.வி. மார்க்–3 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது

Views - 47     Likes - 0     Liked