" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

ஜிஎஸ்டி : இன்சுலினுக்கு 5%, ரூ.100க்கு குறைவான சினிமா டிக்கெட்டுக்கு 18%

Views - 32     Likes - 0     Liked