" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

இன்னும் 1000 ஆண்டுகள் உறுதியாக நிற்கும் முல்லைப் பெரியாறு அணை! - நீதிபதி கேடி தாமஸ்

Views - 40     Likes - 0     Liked