" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

தடைக்காலம் இன்று முடிகிறது மீன் விலை குறையும் என எதிர்பார்ப்பு

Views - 36     Likes - 0     Liked