" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

முக்காலத்துக்கும் பொருந்தும் திருக்குறள் வேதங்களுக்கு இணையானது-வித்யாசாகர் ராவ்

Views - 34     Likes - 0     Liked