" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

கார்ட்டோசாட்–2இ செயற்கைகோளுடன் பி.எஸ்.எல்.வி. சி–38 ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தப்படுகிறது

Views - 34     Likes - 0     Liked