" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

காசநோய் தடுப்பு திட்டத்தில் பயன்பெற இனி ஆதார் கட்டாயம்: மத்திய அரசு அறிவிப்பு

Views - 30     Likes - 0     Liked