" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு

Views - 27     Likes - 0     Liked