" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

உலகின் மிகச் சிறிய செயற்கைக்கோளை தயாரித்த ஸ்பேஸ்கிட்ஸ் அமைப்பு மாணவர்களுக்கு சென்னையில் பாராட்டு விழா

Views - 35     Likes - 0     Liked