" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

லாக்கர் பொருட்களுக்கு வங்கி பொறுப்பு கிடையாதாம்.. ரிசர்வ் வங்கி முட்டாள்தனத்திற்கு அளவே இல்லையா?

Views - 48     Likes - 0     Liked