" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

வார இறுதி நாட்களில் திருப்பதி நடைபாதை பக்தர்களுக்கு தரிசன அனுமதி சீட்டு ரத்து

Views - 46     Likes - 0     Liked