" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக சவரனுக்கு 102 ரூபாய் உயர்ந்தது

Views - 40     Likes - 0     Liked