" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

இலவச வீடு கேட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் திரண்ட பொதுமக்கள்

Views - 40     Likes - 0     Liked