" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

புனித சவேரியார் பேராலயத்தில் முதல் திருப்பலி புதிய ஆயர் நசரேன் சூசை நிறைவேற்றினார்

Views - 35     Likes - 0     Liked