" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

வங்க கடலில் இன்று தொடங்குகிறது: இந்தியா, அமெரிக்கா, ஜப்பான் கடற்படை கூட்டுப்பயிற்சி

Views - 27     Likes - 0     Liked