" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

‘செம்மொழி’ சிறப்பு பெற்ற தமிழுக்கு நேர்ந்த கொடுமை: தமிழ் அறிஞர்கள் எதிர்ப்பு

Views - 42     Likes - 0     Liked