" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

32000 புள்ளிகளை கடந்தது சென்செக்ஸ்; 3 மாதங்களுக்குள் 2000 புள்ளிகள் ஏற்றம்

Views - 34     Likes - 0     Liked