" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

முதல் முறையாக இருப்பு நிலை அறிக்கையை ரிசர்வ் வங்கி வெளியிடவில்லை

Views - 45     Likes - 0     Liked