" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

பகவதி அம்மன் கோவில்களில் நிறைபுத்தரிசி பூஜை பக்தர்களுக்கு நெற்கதிர்கள் பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டது

Views - 40     Likes - 0     Liked