" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

விரைவில் துபாயை விட இந்தியாவில் தங்கம் விலை குறைவாக இருக்கும்!

Views - 29     Likes - 0     Liked