" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

மிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய குரூப்–2 ஏ தேர்வை 5½ லட்சம் பேர் எழுதினர்

Views - 36     Likes - 0     Liked