" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

தடைக்காலம் முடிந்த பின்பு கடலுக்கு சென்ற விசைப்படகுகள் கரை திரும்ப தொடங்கின

Views - 40     Likes - 0     Liked