" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

‘‘ஏழைகளுக்கு சமையல் கியாஸ் மானியம் நீடிக்கும்’’ பெட்ரோலியத்துறை மந்திரி அறிவிப்பு

Views - 35     Likes - 0     Liked