" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

கிருஷ்ண ஜெயந்தி, சுதந்திர தினம் விடுமுறை எதிரொலி: ஆம்னி பஸ்களில் கட்டணம் கிடு, கிடு உயர்வு

Views - 38     Likes - 0     Liked