" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

தென் கொரியாவிலிருந்து தங்க இறக்குமதியை குறைப்பதற்கு மத்திய அரசு திட்டம்

Views - 26     Likes - 0     Liked