" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு நவ. 17-க்குள் தேர்தலை நடத்தி முடிக்க வேண்டும்

Views - 37     Likes - 0     Liked