" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

2 லட்சம் நிறுவனங்களின் வங்கி கணக்கை கட்டுப்படுத்த உத்தரவு மத்திய அரசு அதிரடி

Views - 33     Likes - 0     Liked