" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

1.77 கோடி பங்குகளை விற்க இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனர்கள் முடிவு

Views - 54     Likes - 0     Liked