" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

‘சஜக்’ ஆபரே‌ஷன் என்ற பெயரில் குமரி கடலில் அதிநவீன படகுகள் மூலம் தீவிர கண்காணிப்பு

Views - 38     Likes - 0     Liked