" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

நேருவால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது சர்தார் சரோவர் அணையை மோடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்

Views - 36     Likes - 0     Liked