" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

நாகர்கோவிலில் சீல்` வைக்கப்பட்ட பெட்ரோல் ‘பங்க்’ இடித்து அகற்றம்

Views - 31     Likes - 0     Liked