" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அரசு ஊழியர், ஆசிரியர்களின் சம்பளத்தை பிடித்தம் செய்யக்கூடாது-ஐகோர்ட்டு

Views - 45     Likes - 0     Liked