" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

பாகிஸ்தானை டெரரிஸ்தான் என அழைக்கலாம்: ஐநா கூட்டத்தில் இந்தியா பதிலடி

Views - 25     Likes - 0     Liked