" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

ஐநாவில் இந்தியாவுக்கு நிரந்தர இடம்: அமெரிக்க பிரநிதிகள் சபையில் ஆதரவு தீர்மானம் தாக்கல்

Views - 32     Likes - 0     Liked