" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

காந்தியின் 149-வது பிறந்தநாள் காந்தி உருவப் படத்திற்கு கவர்னர், முதலமைச்சர் மரியாதை

Views - 34     Likes - 0     Liked