" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

நவராத்திரி விழாவுக்கு சென்று திரும்பிய முன்னுதித்த நங்கை அம்மன் சிலைக்கு சுசீந்திரத்தில் வரவேற்பு

Views - 29     Likes - 0     Liked