" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

நீர்மூழ்கி கப்பல்களை தாக்கி அழிக்கும் ஐ.என்.எஸ். கில்டன் போர்க்கப்பல் இந்திய கடற்படையுடன் இணைப்பு

Views - 32     Likes - 0     Liked