" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

தீபாவளி பட்டாசு வெடிப்பால் கடந்த ஆண்டை விட காற்று மாசுவின் அளவு அதிகம்

Views - 40     Likes - 0     Liked