" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

ரூ. 7 லட்சம் கோடியில் தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டம் மத்திய மந்திரிசபை ஒப்புதல்

Views - 48     Likes - 0     Liked