" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ரெயில்வேயில் 10 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் ரெயில்வே மந்திரி பேச்சு

Views - 29     Likes - 0     Liked