" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ஆதார் சட்டம், அரசியல் சாசனத்தின்படி செல்லுபடி ஆகுமா?

Views - 42     Likes - 0     Liked