" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ஏ.டி.எம். பயன்பாடு 4 ஆண்டுகளில் குறைந்து விடும் செல்போன் வழி பணபரிமாற்றம் பெருகும் என தகவல்

Views - 31     Likes - 0     Liked