" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

நாட்டின் பொருளாதார முறைப்படுத்துதலுக்கு பணமதிப்பு நீக்கம் பெரிதும் உதவியது; பிரதமர் மோடி

Views - 23     Likes - 0     Liked