" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

இந்திய கப்பல் கழக சரக்கு கப்பல் மூழ்கியது; 16 பேர் மீட்பு

Views - 29     Likes - 0     Liked